PROJEKT

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

OPIS PODPORE

Jasna Babič je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

 

POVZETEK

Jasna Babič je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2024. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica bo za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, ki jo je prevzela Jasna Babič, je usmerjena v mešano rastlinsko proizvodnjo in sicer v pridelavo grozdja, oljk in sadja. Povečala bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč ter z naložbami v osnovna sredstva uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje.

 

OBJECTIVES

  • economic development of the farm: to increase the volume of production and to increase the competitiveness of the agricultural holding;
  • to contribute to the achievement of the horizontal objectives of innovation and environmental protection through the management of the farm.

 

CILJI

  • gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva
  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji

 


 

POVEZAVE:

Program razvoja podeželja Republike Slovenije

EvropskI razvoj kmetijstva in podeželja

prp-eu-slo-vektor_program_razvoja_podezelja_logo_logotip (2)
sl_SISlovenščina
Scroll to Top